marts 15, 2017

Atbalsts

Pēdējo reizi atjaunots

Ja vēlaties palīdzēt kādam konkrētam dzīvniekam, taču nav iespējas dot tam jaunas mājas, Jums ir iespēja kļūt par tā aizbildni, ziedojot uz biedrības kontu:

Madonas Dzīvnieku aizsardzības biedrība

AS “Swedbank”

Konts: LV47HABA0551032505035

Kods: HABALV22

Mērķis: Ziedojums dzīvnieku patversmei, “Dzīvnieka vārds”.