15 marts, 2017

Atbalsts

Ja vēlaties palīdzēt kādam konkrētam dzīvniekam, taču nav iespējas dot tam jaunas mājas, Jums ir iespēja kļūt par tā aizbildni, ziedojot uz biedrības kontu:

Madonas Dzīvnieku aizsardzības biedrība

AS “Swedbank”

Konts: LV47HABA0551032505035

Kods: HABALV22

Mērķis: Ziedojums dzīvnieku patversmei, “Dzīvnieka vārds”.